Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: Graz
Data urodzenia: 30-09-1944
Imię ojca: Apolinary
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne dochodzenia Dot. R.Słowińskiego podejrzanego o to, że "w maju 1985 r. w Legnicy bez wymaganego zezwolenia w celu wywołania niepokoju publicznego rozpowszechniał i gromadził wydawnictwa byłego NSZZ ››Solidarność‹‹ o tytułach ››Solidarność Walcząca‹‹ i ››Biuletyn Dolnośląski‹‹". Dochodzenie zakończono 25.07.1985 przekazaniem sprawy do Prokuratury Rejonowej w Legnicy z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 030/68 (III-159)
Akta prokuratorskie Postanowieniem z 16.09.1985 sprawę dot. rozpowszechniania wydawnictw NSZZ "Solidarność" zakończono umorzeniem wobec "braku dostatecznych dowodów winy na popełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu czynu". Postanowienie zachowało się w aktach IPN Wr 030/68. Materiałów o sygn. 1 Ds.494/85 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z podejrzeniem o "przechowywanie w celu kolportażu nielegalnych wydawnictw NSZZ ››S‹‹". Materiały o sygn. II-924 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany 1.06.1985 w związku ze sprawą 1 Ds.494/85. Osadzony 15.06.1985 w ZK we Wrocławiu. Zwolniony 31.08.1985 na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Legnicy z 29.08.1985 o uchyleniu środka zapobiegawczego. IPN Wr 50/213 (2831)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie 1.06.1985 - 1.06.1987 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Legnica. Zastrzeżenie anulowano 19.12.1985. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.