Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Kazimierz
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Koszalin
Data urodzenia: 11-08-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Seweryna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Akta administracyjne, obejmujące w 10 tomach informację na temat osób internowanych z terenu województwa bielskiego. Henryk Urban figuruje w tomie 1 na wykazie obejmującym wszystkie osoby, natomiast w tomie 5 znajduje się zachowana część dokumentacji dot. internowania H. Urbana. Z treści arkusza ewidencyjnego z dn. 02.12.1980 wynika, że był wytypowany do internowania jako „aktywny członek Komitetu Strajkowego w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, aktywny działacz Komisji Założycielskiej NSZZ >Solidarność< w FSM”, internowany na polecenie Wydz. V KWMO Bielsko-Biała w okresie od 13.12.1981 do 23.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. IPN Ka 017/57 (1/Śl-57/INF/BB) t. 1, 5
Spr. Obiektowa [SO], Spr. Operac. Sprawdzenia [SOS], Spr. Operac. Rozpracowania [SOR] Sprawę zarejestrowano dn. 20.01.1982 prawdopodobnie jako Sprawę Obiektową, dn. 4.03.1985 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia, następnie dn. 3.04.1986 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Henryk Urban był kontrolowany przez SB ponieważ: "prowadził nielegalną działalność oraz udostępniał nielegalne wydawnictwa byłej »Solidarności«". Sprawę zakończono dn. 11.02.1987 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Dn. 21.02.1987 materiały złożono w archiwum, 8.01.1990 akta oraz mikrofilm sprawy przekazano do Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała, gdzie zostały zniszczone dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 2703/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Henryk Urban był podejrzany o „usiłowanie utworzenia nielegalnej organizacji związkowej na terenie FSM w Bielsku-Białej”. Zarejestrowany do sprawy 18.03.1987. Sprawę zakończono dn. 2.11.1987 poinformowaniem władz administracyjnych, dnia 17.11.1987 materiały złożono w archiwum. Dnia 8.01.1990 akta przekazano do Wydz. OKPP WUSW Bielsko-Biała, gdzie zostały zniszczone 15.01.1990. Materiały o sygn. 2897/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie donosu tw, prowadzona w związku z podejrzeniem, że Henryk Urban „prowadził nielegalną działalność w strukturach podziemnych”. Sprawę zakończono dn. 20.07.1989 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”; dnia 13.09.1989 materiały złożono w archiwum. Dnia 8.01.1990 akta przekazano do Wydz. OKPP WUSW Bielsko-Biała, gdzie zostały zniszczone 15.01.1990. Materiały o sygn. 3495/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.