Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Krzysztof
Nazwisko: Zbroja
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-07-1952
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Zbroja, jako aktywny działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej i uczestnik pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Głowacica” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej w dn. 07.04.1988 pod nr. rej. KA 66193 i prowadzonego przez Sekcję V RUSW Dąbrowa Górnicza. Sprawę założono z uwagi na podejrzenie, że ww. zaangażował się w kolportaż „literatury bezdebitowej” na terenie Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Celem KE było rozpoznanie kontaktów ww. oraz ustalenie czy prowadzi „nielegalną działalność”. Czesław Zbroja jako jeden z sygnatariuszy wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” pracowników Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej złożonym w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach w kwietniu 1988 i członek Komisji Zakładowej, był inwigilowany w toku sprawy przez osobowe źródła informacji (OZI). Z ww. przeprowadzano kilkakrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, a 21.08.1988 w związku z kolportażem „odezwy do hutników nawołującej do popierania strajków” Czesław Zbroja został zatrzymany na 48 godzin. Sprawę zakończono 20.09.1989 z powodu zalegalizowania działalności związkowej. Dn. 07.11.1989 materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie zostały zmikrofilmowane (sygn. 43737/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/2614 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia i włączono do zasobu IPN Katowice. IPN Ka 230/2614 (43737/II), IPN Ka 0169/1579 (43737/2) mikrofilm.
.