Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Krzysztof
Nazwisko: Zbroja
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-07-1952
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako aktywny działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej; uczestnik pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Zaangażowany w starania o ponowną legalizację NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Metalurgicznym Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej - był jednym z sygnatariuszy wniosku skierowanego do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w tej sprawie (kwiecień 1988 r.). W sierpniu 1988 r. zatrzymany na 48 h za rozprowadzanie ulotek, uczestnik akcji składania kwiatów w rocznicę wydarzeń, np. pod kopalnią „Wujek”. Z w/w kilkakrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W listopadzie 1988 r. wybrany w skład Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” Huty „Katowice”. Sprawę zakończono dn. 20.09.1989 w powodu zalegalizowania związku. Dn. 7.11.1989 materiały przekazano do archiwum, gdzie zostały zmikrofilmowane i przeznaczone do zniszczenia. Akta o sygn. IPN Ka 230/2614 odzyskano z makulatury i włączono do zasobu IPN Katowice. IPN Ka 230/2614 (43737/II), IPN Ka 0169/1579 (mikrofilm 43737/2)
.