Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena Maria
Nazwisko: Dobranowicz
Miejsce urodzenia: Racibórz
Data urodzenia: 18-08-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS założono, ponieważ ww. „utrzymywała kontakty z działaczami byłej 'Solidarności’". Sprawę zakończono w dn. 05.09.1986 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. W dn. 22.09.1986 akta sprawy złożono w archiwum Wydziału „C”. W dn. 8.01.1990 materiały archiwalne przekazano do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała, gdzie w dn. 15.01.1990 zostały zniszczone. Materiały o sygn. 2592/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., która od 19.05.1982 do 23.07.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. IPN Ka 36/7 (3/82)
Akta administracyjne W aktach znajdują się materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. bielskiego. Ww. została zatrzymana w dn. 10.05.1982, ponieważ „prowadząc działalność propagandową, wrogą w stosunku do PRL, nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. Zwolniona na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z dn. 23.07.1982. IPN Ka 017/57 t. 2 (BB/INF/571/ŚL)
Akta kontrolno-śledcze Ww. występuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie „kontynuowania działalności przez zdelegalizowany związek NSZZ >Solidarność< na terenie woj. bielskiego”. Postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej (sygn. Ds-9/83). W związku z prowadzonym śledztwem w miejscu zamieszkania ww. w dn. 29.04.1983, w dn. 5.10.1983 oraz w dn. 7.03.1984 przeprowadzono przeszukanie - „nie znaleziono żadnych przedmiotów stanowiących dowód przestępstwa lub przedmiotów, których posiadanie jest zabronione”. IPN Ka 013/120 t.1-19 (542/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny założono, ponieważ ww. „była podejrzana o działalność w opozycyjnych strukturach na terenie Bielska-Białej”. Sprawa została zakończona w związku z zaprzestaniem "wrogiej działalności”. W dn. 05.09.1989 akta sprawy złożono w archiwum Wydziału „C”. W dn. 8.01.1990 materiały archiwalne przekazano do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała, gdzie w dn. 15.01.1990 zostały zniszczone. Materiały o sygn. 3484/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.