Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jan
Nazwisko: Lemański
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Data urodzenia: 31-05-1959
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z informacją o powstaniu na terenie KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu, Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, do zadań której należy „opracowanie, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Cios” oraz rozpowszechnianie wśród górników, innych nielegalnych wydawnictw”. Celem sprawy było „ustalenie i rozpoznanie osób związanych z działalnością nielegalnej grupy” oraz objęcie figurantów kontrolą operacyjną. W dn. 3.03.1987 SOS przerejestrowano na SOR w ramach którego dążono do „rozpoznania kontaktów figurantów, motywów ich działania” i likwidacji „nielegalnej grupy”. Ww. został zarejestrowany do SOR w dn. 28.11.1988, ponieważ wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy KWK "Czerwone Zagłębie". Rozpracowanie zakończono w dn. 25.09.1989. IPN Ka 048/693 t. 3 (43799/II), IPN Ka 0169/1673 j. 1-5 (mf 43799/2)
.