Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walentyna Józefa
Nazwisko: Nikodem
Nazwisko rodowe: Ignaszewska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-02-1922
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach (sygn. akt II Ds. 103/83/S), w sprawie sporządzania i kolportowania na terenie woj. katowickiego, w okresie od 1981 do 1984 r. "nielegalnych pism i ulotek zawierających treści lżące i wyszydzające naczelne organy PRL oraz fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W dn. 31.07.1984 śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy amnestyjnej. W aktach znajduje się informacja o kontroli korespondencji W. Nikodem oraz o przeszukaniu w dn. 2.12.1983 jej miejsca zamieszkania (ujawniono „nielegalne” ulotki). Ww. nie została objęta aktem oskarżenia. IPN Ka 029/804 t. 1, 4, 6, 9 (9464/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie sporządzania i kolportażu na terenie woj. katowickiego "nielegalnych pism i ulotek". W. Nikodem występuje w aktach, ponieważ w „toku śledztwa uzyskano materiały uzasadniające podejrzenie, że u ww. mogą znajdować się wydawnictwa bezdebitowe przeznaczone do dalszego kolportażu”. W dn. 2.12.1983 zostało przeprowadzone przeszukanie miejsca zamieszkania ww., w wyniku którego ujawniono kilkadziesiąt ulotek, m.in. „Solidarność Walcząca” oraz „Serwis Informacyjny Regionu Mazowsze”. W dn. 31.07.1984 Prokuratura Wojewódzka w Katowicach umorzyła śledztwo na zasadzie ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii. Ww. nie została objęta aktem oskarżenia. IPN Ka 243/1 t. 6, 8 (II Ds. 103/83/S)
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja o anulowaniu wydanego w 1980 r. paszportu oraz o odmowie wydania paszportu w 1982 r. IPN Ka 143/1728 (EAKT 1728)
Kwestionariusz Ewidencyjny[KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kwestionariusz założono w celu ustalenia kontaktów i powiązań b. aktywnej działaczki NSZZ „Solidarność”, która po wprowadzeniu stanu wojennego „prowadziła wrogą propagandę wymierzoną w ustrój”. W związku z potwierdzeniem działalności figurantki w „nielegalnych strukturach Solidarności”, KE w dn. 25.10.1983 przerejestrowano na SOR. Walentyna Nikodem występuje w aktach, ponieważ z uwagi na prowadzone rozpracowanie, była jedną z osób, której korespondencję krajową i zagraniczną objęto kontrolą Wydziału „W”. W materiałach archiwalnych znajduje się również informacja, że prowadzący sprawę, w celu „rozpoznania postawy i powiązań figurantki KE ‘Walentyna’”, wystąpił w dn. 29.06.1983 z wnioskiem o zastosowanie podsłuchu telefonicznego, na numer W. Nikodem. IPN Ka 048/1318 t. 2 (41004/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założono na b. aktywną działaczkę NSZZ „Solidarność”, w związku z podejrzeniem, że „podejmie nielegalną działalność”. Celem sprawy było „rozpoznanie roli, jaką odgrywa w podziemiu”, jej zamierzeń i motywów działania, a także ustalenie „aktualnych kontaktów”. KE zakończono, ponieważ w toku prowadzenia sprawy stwierdzono, że figurantka „nie utrzymuje kontaktu z osobami zaangażowanymi w nielegalną działalność”. Walentyna Nikodem występuje w materiałach, ponieważ w związku z prowadzoną sprawą, była jedną z osób, których korespondencję objęto kontrolą Wydziału „W”. IPN Ka 048/1318 t. 1 (41004/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kwestionariusz założono w związku z „propagowaniem wrogich poglądów i działalność przeciwko linii politycznej partii”. Celem sprawy było ujawnienie „negatywnych inicjatyw społeczno-politycznych" podejmowanych przez figuranta sprawy oraz ustalenie „powiązań z osobami znanymi na terenie Bytomia z negatywnych poglądów i prób podejmowania opozycyjnej działalności”. Od dn. 16.10.1987 prowadzono Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia. Sprawdzenie zakończono z uwagi na zaprzestanie prowadzenia „wrogiej działalności”. Walentyna Nikodem występuje w aktach sprawy w związku z kontaktami z figurantem SOS „Dyzma”. Akta o sygn. IPN Ka 230/6878 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 0169/1294 j. 1-2 (mf 43476/2), IPN Ka 230/6878 (43476/II)
.