Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Władysław
Nazwisko: Okrzesik
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 27-06-1964
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-247/10, zarządzenie z dn. 10.11.2011 r. dot. Janusza Władysława Okrzesika. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w aktach SOR założonej m.in. na organizację „Wolność i Pokój”, w związku z uczestnictwem w tzw. „Hyde Parku” zorganizowanym w dn. 22-24.08.1986 nad jeziorem Wyspowo k/ Wejherowa. IPN Gd 0027/3842 t. 5 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z informacją, że ww., w dn. 25.02.1989 w Częstochowie, wziął udział „w ogólnopolskim spotkaniu środowiska Czas Przyszły-Wolność i Pokój” i jest aktywnym działaczem tej organizacji. Celem sprawdzenia było rozpoznanie osoby figuranta, motywów jego działania oraz rodzaju kontaktów z innymi osobami. W trakcie prowadzonych czynności operacyjnych ustalono, że z inicjatywy ww. w dn. 14.05.1989 powstała organizacja „Ruch Bielskiej Młodzieży Niezależnej”, która „miała skupić wszystkie grupy młodzieżowe o profilu opozycyjnym” z terenu Bielska-Białej. W ramach prowadzonej sprawy zastosowano podsłuch telefoniczny, inwigilację korespondencji oraz obserwację zewnętrzną. W związku z potwierdzeniem informacji o powstaniu „RBMN” SOS „Pacyfista” w dn. 11.07.1989 przekwalifikowano na SOR i przerejestrowano. IPN Ka 047/2260 (3591/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z potwierdzeniem informacji o powstaniu na terenie Bielska-Białej organizacji „Wolność i Pokój”, której członkowie podczas spotkania organizacyjnego przyjęli nazwę „Ruch Bielskiej Młodzieży Niezależnej”. Celem rozpracowania było pełne rozpoznanie struktury i składu osobowego, planów i zamierzeń oraz dokumentowanie nielegalnej działalności członków ruchu. SOR zakończono „w związku z potwierdzeniem faktu rozpadu RBMN i zaprzestania wrogiej działalności jej członków”. IPN Ka 047/2260 (3591/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Janusz Okrzesik występuje w materiałach SO założonej na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Akta zawierają meldunki pionów SB z poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych dotyczące „działań operacyjnych” podjętych w związku z kampanią wyborczą i wyborami. IPN BU 0236/410 (2533/IV) 33 t.
.