Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Władysław
Nazwisko: Osiak
Miejsce urodzenia: Zamość
Data urodzenia: 25-06-1954
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Młyn" (nr rej. 58613) została założona przez RUSW w Jastrzębiu Zdroju w związku z ujawnieniem w dn. 12.04.1985 na terenie KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju ulotek i literatury bezdebitowej. Celem sprawdzenia było ustalenie miejsca i źródła pochodzenia ulotek, kolporterów i ich kontaktów „pod kątem istnienia nielegalnej grupy” oraz „ustalenie ewentualnego negatywnego oddziaływania na załogę KWK”. W związku z prowadzoną sprawą, w dn.12.04.1985 ww. został zatrzymany, przesłuchany (odmówił składania wyjaśnień) i tymczasowo aresztowany, a w dn. 18.06.1985 zarejestrowany do SOS „Młyn”. W rezultacie sprawdzenia ujawniono, że „zamiarem figurantów było zorganizowanie grupy konspiracyjnej na terenie KWK >Borynia<”. SOS zakończono w dn. 17.03.1986 z uwagi na fakt, iż „osiągnięto zakładane cele”, a figuranci sprawy zostali skazani w dn. 27.11.1985 przez sąd na karę pozbawienia wolności. IPN Ka 048/45 (41868/II)
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo RSD-19/85 nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu Zdroju (Ds. 510/85), prowadzone było w sprawie „nielegalnego rozpowszechniania publikacji zawierających treści antypaństwowe”. Ww. został zatrzymany w dn. 12.04.1985 (w miejscu zamieszkania przeprowadzono przeszukanie-wynik pozytywny), przesłuchany, obwiniony o to, że „w okresie od sierpnia 1984 r. do kwietnia 1985 r. w Jastrzębiu Zdroju, działając wspólnie i w porozumieniu zgromadził w celu rozpowszechnienia nielegalne wydawnictwa oraz materiały zawierające treści poniżające PRL, jej ustrój i naczelne organy oraz fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”, tj. o czyn z art. 273 § 2 w zw. z art. 270 § 1 i 271 § 1 oraz art. 10 § 1 i tymczasowo aresztowany. Postępowanie zakończono w dn. 5.08.1985. IPN Ka 029/717 (9633/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl.)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego. Materiały wytworzone w związku z aresztowaniem ww. (zatrzymany 12.04.1985), który w dn. 13.04.1985 został oskarżony o przestępstwo z art. 273 § 2 kk w zw. z art. art. 270 § 1 i 271 § 1, tymczasowo aresztowany, a w dn. 16.04.1985 przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach. W dn. 27.11.1985 Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju uznał ww. winnym zarzucanych czynów i skazał na 2 lata pozbawienia wolności. W dn. 4.04.1986 Sąd Wojewódzki w Katowicach zmienił zaskarżony (w związku z rewizją obrony) wyrok i złagodził karę pozbawienia wolności do 1 roku i 4 miesięcy. Od dn. 22.02.1986 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Lubsku. Zwolniony w dn. 12.08.1986 na podstawie decyzji Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dn. 4.06.1986 (III Wz. 421/86). IPN Po 73/1 (1/86)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Winda" (nr rej. 65662) została założona 25.01.1988 przez RUSW w Jastrzębiu Zdroju w związku z informacją, że powstał „Górnośląski Klub Młodzieży Solidarnej. Solidarni i Młodzi”, którego podstawą działalności „są ideały sierpnia, szczególnie prawa człowieka do wolności i godności”, a celem „inspirowanie i wspomaganie inicjatywy w środowisku młodzieżowym”. Członkowie klubu „deklarują chęć współpracy z ugrupowaniami niezależnymi” i wydają pismo „Bajtel”. Celem SOS było sprawdzenie uzyskanych informacji oraz zakresu i form działania klubu. Ww., który był jednym z inicjatorów powstania klubu, w swoim mieszkaniu organizował spotkania działaczy opozycji z terenu Jastrzębia, został objęty sprawdzeniem w celu ustalenia czy prowadzi wrogą działalność np. „w postaci kolportażu ulotek i literatury bezdebitowej”. Sprawdzenie zakończono w dn. 11.10.1989 w związku z „zaniechaniem prowadzenia nielegalnej działalności” i z uwagi na rejestrację NSZZ „Solidarność”. Materiały IPN Ka 230/2625 odzyskano z makulatury. IPN Ka 0169/1635 (43761/II), IPN Ka 230/2625
.