Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Wiatrowski
Miejsce urodzenia: Tomaszewo
Data urodzenia: 15-08-1959
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Od lutego 1983 do marca 1984 był członkiem „Komitetu Samoobrony Studentów” na terenie filii AWF Poznań w Gorzowie Wlkp. Rozpowszechniał „nielegalne wydawnictwa, które w treści poniżały ustrój socjalistyczny i naczelne organy PRL”. Prokuratura Wojewódzka w Lesznie zarejestrowała sprawę pod nr Ds-1/84, a 03.04.1984 przekazała materiały do Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. IPN Po 033/44 (44/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 13.03.1984 i osadzony 15.03.1984 w areszcie śledczym pod zarzutem udziału w "utworzonym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filii w Gorzowie Wlkp. nielegalnym związku o nazwie >Komitet Samoobrony Studenckiej< i w ramach działalności w tej organizacji rozpowszechniał różne nielegalne pisma, w których treści poniżano ustrój socjalistyczny i naczelne organy PRL”. IPN Sz 14/52 (215/37).
Sprawa Operacyjne Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 21.03.1984 pod nr GO 6661 do SOR krypt. "Uparty" (nr rej. GO 5815). "Był założycielem nielegalnej organizacji pn. >Komitet Samoobrony Studentów<. Działał w podziemnych strukturach >Solidarności<. Sprawę zakończono skierowaniem do sądu". Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden. Mat o sygn. 744/II wybrakowano zg. z protokołem nr 12/90.
Akta kontrolne śledztwa Od lutego 1983 do marca 1984 należał do „nielegalnych” struktur organizacyjnych związku „Komitet Samoobrony Studentów” w Gorzowie Wielkopolskim. Rozpowszechniał i powielał „pisma o treści antypaństwowej”. Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. zarejestrowała sprawę pod nr Ds. 15/84. Postępowanie umorzono 31.07.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Sz 03/43 (107/III).
Akta prokuratorskie Dot. rozpowszechniania „nielegalnych wydawnictw” na terenie AWF w Poznaniu - Filia w Gorzowie Wlkp. IPN Sz 205/3 (Ds. 15/84).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Działalność antypaństwowa”. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden. Materiały arch. zniszczono 10.01.1990 w RUSW Słupca.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie na wyjazd do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Gorzów Wlkp. do 15.03.1986 oraz zastrzeżenie na wyjazdy do krajów kapitalistycznych i "krajów demokracji ludowej" wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Leszno do 01.04.1986. Akt nr EAKN 33795 nie odnaleziono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.