Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jan
Nazwisko: Bogucki
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 17-02-1928
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Włodzimierz Bogucki figuruje w materiałach jako osoba, której należy anulować zezwolenie na wyjazd za granicę. IPN Po 0038/155 (165/IV180/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany jako założyciel NSZZ "Solidarność" na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz z powodu "negatywnego stosunku do Partii i Rządu". SOS krypt. "Protest" (nr rej. ZG 13434) prowadzona od 09.04.1981. Mat. 4101/II zniszcz. za prot. nr 65/90 z 11.01.1990. Wpis na podst. zapis. kartot-ewidenc.
Akta internowanego Internowany w ramach akcji o krypt. "Jodła" w okresie 13.12.1981 - 03.01.1982 w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a następnie od 04.01.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, iż pozostawienie na wolności W. Boguckiego „zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że będzie publicznie nawoływał do czynów skierowanych przeciwko ustrojowi PRL i jej sojuszom”. IPN Wr 30/1834 (11/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność”. Mat. 4101/II zniszcz. za prot. nr 65/90 z 11.01.1990. Wpis na podst. zapis. kartot-ewidenc.
.