Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Kałużny
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 24-09-1967
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Szczecin 01-10-2006
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Sygn. IPN Sz 468/406796 (EASZ 406796).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Sz 30/08 zarządzenie z dnia 24.09.2008 r. dotyczące Zbigniewa Kałużnego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.