Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Zbigniew
Nazwisko: Zemer
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 23-11-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] SOR krypt. "Adwokat" (nr rej. Po 25735) dot. kolportażu nielegalnego czasopisma wydawanego w kraju. Janusz Zemer został zarejestrowany do sprawy 19.08.1977 pod nr Po 25752. IPN Po 08/1156 (10693/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie krypt. "Nonet" dot. "nieformalnej grupy antysocjalistycznej" - Studenckiego Komitetu Solidarności w środowisku akademickim Poznania. IPN Po 08/1296 (1004/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak możliwości ustalenia powodu założenia kwestionariusza. Po 1983 materiały sprawy przekazano do Wydz. VI WUSW w Płocku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. "wrogiej działalności w środowisku wiejskim". Zakończono z powodu wyjazdu J. Zemera za granicę. Materiały o nr arch. 1948/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.