Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Mariusz
Nazwisko: Dylak
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 13-02-1966
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 6.04.1983 Rafał Dylak (wówczas uczeń LO nr 1 w Wałbrzychu) został zarejestrowany pod nr 6008 jako figurant do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Altana”. Sprawa tej operacyjnej kontroli grupy uczniów została założona dn. 24.02.1983 przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu. Powodem były podejrzenia o przynależność do „nielegalnego związku młodzieżowego". Prowadzenie sprawy zakończono dnia 8.04.1983 "rozmową ostrzegawczą”. W dniu 6.05.1983 sprawę zdjęto z ewidencji, jej akta złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Wałbrzychu pod sygn. 1222/II. Materiały zniszczono w lipcu 1989 (protokół brakowania nr 72/89 z dn. 24.07.1989). Materiały zniszczono w lipcu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 20.07.1984 Rafał Dylak został zarejestrowany pod nr 7760 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Plan” nr rejestr. 7130. Sprawa ta została założona dn. 27.01.1984 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu i była prowadzona z powodu „wysyłania petycji w LO nr 1 w Wałbrzychu" (chodziło o "konflikt [na linii] nowa dyrekcja – nauczyciele"). Prowadzenie SOS „Plan” zakończono dnia 29.06.1985 „poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych”. W dniu 9.07.1985 sprawę zdjęto z ewidencji, jej akta złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Wałbrzychu pod sygn. 1851/II. Materiały zniszczono w styczniu 1990 (protokół brakowania nr 84/90 z dn. 16.01.1990). Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne z lat 1985-1987 (karta Pz-35 z kartoteki paszportowej, wypisy z ZSKO-88 i ZSKO-90) wskazują, że Rafał Dylak otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do KK i KS" na okres od dnia 15.05.1985 do 7.05.1987. To zastrzeżenie wyjazdów zostało wniesione przez Naczelnika Wydz. III WUSW w Wałbrzychu, zarejestrowano je pod numerem Z-1271/85. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.