Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Skrzypko
Miejsce urodzenia: Korycin
Data urodzenia: 08-09-1958
Imię ojca: Marian
Imię matki: Aldona


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona z powodu powołania dn. 14.12.1981 przez działaczy "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, którego członkowie prowadzili kolportaż ulotek o treści antypaństwowej oraz próbowali odtworzyć dawne struktury związkowe. W ramach prowadzonej sprawy przeprowadzano rozmowy i przeszukania u osób podejrzanych. 26.08.1982 podczas przeszukania w mieszkaniu Antoniego Skrzypko znaleziono granat łzawiący. Skrzypko został zatrzymany na 48 godzin w areszcie. Sprawę zakończono z powodu rozpoznania i rozbicia podziemia "Solidarności" w Białymstoku. IPN Bi 012/493 (2846/II), materiały kartoteczne.
Materiały ewidencyjne Podejrzany o działalność w "Solidarności". W dn. 06.02.1982 podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono bezdebitowe wydawnictwa wydawane po 13.12.1981. Materiały włączono do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie "Krąg" prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Białymstoku w okresie 01.03.1982-25.02.1983, dot. kolportażu wydawnictw nielegalnych na terenie FPiU. W zachowanych meldunkach opearcyjnych nie występuje Antoni Skrzypko, nie był on też rejestrowany jako osoba do sprawy. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczy organizowania przerw w pracy w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. Antoni Skrzypko występuje w Informacji operacyjnej sporządzonej 06.05.1982 przez inspektora Wydz. V KWMO Białystok - jako zwolennik NSZZ "Solidarność", jej łącznik oraz aktywny uczestnik strajku organizowanego 13.12.1981 na terenie FPiU w Białymstoku. IPN Bi 012/404/1 (2580/II).
.