Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lesław Janusz
Nazwisko: Bielak
Miejsce urodzenia: Legnica
Data urodzenia: 06-11-1952
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany 03.08.1977 pod nr 38680 w ramach SOR krypt. "Mąciciele" o nr rej. Wr 38580. Sprawę założono w celu rozpracowania członków "nieformalnej grupy antysocjalistycznej" (głównie pracowników naukowych wrocławskich uczelni), którzy podpisali list protestacyjny w sprawie aresztowanych działaczy KOR. Prowadzenie SOR zakończono "poinformowaniem władz polityczno-administracyjnych". IPN Wr 024/8677 (II-101575)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany jako osoba zabezpieczona. Brak powodu zabezpieczenia. 13.02.1989 zdjęty z ewidencji, a materiały włączono do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Bastion" (nr rej. 45372) prowadzonej przez Inspektorat 2 WUSW Wrocław. Akta SOR krypt. "Bastion" zdjęto z ewidencji 27.12.1989 i zniszczono. Mat. brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w związku z przypuszczeniem, iż "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". Osadzony w areszcie KWMO we Wrocławiu. IPN Wr 040/1255 (IV-3751/1130)
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. L. Bielaka, członka NSZZ "Solidarność", który "nie odstąpił od prowadzenia działalności związkowej, przekazywał informacje do Regionalnego Komitetu Strajkowego a także pośredniczył w kontaktach i organizował spotkania pomiędzy RKS-em a innymi osobami prowadzącymi w konspiracji działalność związkową". IPN Wr 039/11486 (III-24764), IPN Wr 0120/44 (24764/3, mkf)
Akta prokuratorskie 17.06.1983 Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście sporządziła akt oskarżenia przeciwko L. Bielakowi (2 Ds 23/83) w związku ze śledztwem RSD 11/83. IPN Wr 33/252 (III Dsn 23/83/Wr.IV)
Akta sądowe 28.07.1983 Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście umorzył postępowanie karne przeciwko L. Bielakowi w sprawie kontynuowania działalności związkowej w okresie stanu wojennego na zasadzie ustawy o amnestii. IPN Wr 20/52 (III K 713/83)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata na okres 20.07.1977 - 31.12.1982 wniesione przez Wydz. III KWMO Wrocław z powodu prowadzenia "opozycyjnej działalności politycznej skierowanej przeciwko interesom PRL" oraz podejrzenia, iż "wyjazd zagraniczny będzie wykorzystywał do nawiązania kontaktów z ośrodkami dywersji politycznej". EAWR 193371
.