Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Zarzycki
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 09-12-1933
Imię ojca: Marian
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru (prokuratorskie) Dot. m.in. E. Zarzyckiego, który 03.01.1952 został zatrzymany przez PUBP w Gliwicach, a następnie aresztowany na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach z 07.01.1952. Dnia 28.04.1952 został zatwierdzony i przesłany do Sądu akt oskarżenia przeciwko członkom „Polski Walczącej”. E. Zarzycki został oskarżony o to, że w okresie od 11.1951 do 07.01.1952 w Pyskowicach "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego” w ten sposób, że na terenie szkoły do której uczęszczał założył „nielegalną organizację p.n. >Polska Walcząca<”, w której pełnił funkcję dowódcy, a której celem było "werbowanie nowych członków oraz gromadzenie broni palnej", a także o przechowywanie bez zezwolenia pistoletu. IPN Ka 241/5443 (Pr II 35/52)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 19.05.1952 uznany winnym tego, iż w okresie od 11.1951 do 01.1952 w Pyskowicach "czynił przygotowania do usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego przez to, że brał udział w założonym przez siebie wywrotowym związku p.n. >Polska Walcząca<, uczestnicząc w zebraniach wzgl.[ędnie] spotkaniach członków tego związku, przez złożenie przysięgi dla tegoż związku i zamierzanie dokonania napadu na funkc. MO" oraz posiadał bez zezwolenia broń palną. Skazany na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, a także pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadek całego mienia na rzecz skarbu Państwa. Postanowieniem WSR z dnia 10.01.1953 o zastosowaniu amnestii karę łączną złagodzono do lat 4. Postanowieniem z dnia 28.05.1955 Sąd Wojewódzki w Stalingradzie (Katowicach) zarządził warunkowe zwolnienie ww. Zwolniony 03.06.1955 z OPW w Jaworznie, z akt wynika, że wcześniej przebywał w Więzieniach w Gliwicach, Cieszynie i Jelczu. IPN Ka 238/4079 (Sr 480/52)
Akta operacyjne Dot. członków nielegalnego ugrupowania "Polska Walcząca". W aktach zachowały się materiały sprawy śledczej (brak numeru) prowadzonej przez PUBP Gliwice w okresie 07.01.1952-16.02.1952 w związku z działalnością ww. organizacji oraz Charakterystyka nr 267. IPN Ka 0162/428 (II-8890,1428/2 mkf)
Charakterystyka "Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Polska Walcząca< o zabarwieniu politycznym", której założycielem był E. Zarzycki. IPN Ka 057/263 (267), IPN BU 0174/300
.