Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Stefan
Nazwisko: Więckowski
Miejsce urodzenia: Donosy
Data urodzenia: 10-04-1946
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. aktywnego działacza NSZZ "Solidarność" w KWK (Kopalni Węgla Kamiennego) "Moszczenica", który "w swoich wypowiedziach na zebraniach i masówkach organizowanych przez NSZZ >Solidarność< nie ukrywa wrogości i nieufności wobec członków partii, krytykuje sojusz i współpracę polsko-radziecką. Reprezentuje nurt radykalny w działalności związkowej, popiera działalność KSS-KOR (...)". IPN Ka 230/2920 (brak. sygn. arch.), IPN Ka 048/622 (II-43657), IPN Ka 0169/1472 (mkf 43657/2)
Materiały ewidencyjne Internowany w okresie od 16.12.1981 do 05.01.1982, a następnie aresztowany (do sprawy PgŚl-II-37/81) z powodu "działalności antysocjalistycznej". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Dot. strajku KWK "Moszczenica". Ww. jako członek "Solidarności" był jednym z organizatorów i kierujących strajkiem okupacyjnym na powierzchni kopalni w dniach.13-15.12.1981. Na podstawie zebranych w śledztwie dowodów Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Gliwicach (PgŚl-II-37/81) sporządziła akt oskarżenia. IPN Ka 029/689 (III-9304)
Akta kontrolne śledztwa Dot. strajku w KWK "Jastrzębie". Ww. "działając wspólnie z (...) innymi, mimo zawieszenia działalności NSZZ >Solidarność< Dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie zaniechał działalności w ramach tego związku uczestnicząc w organizowaniu strajku w tej kopalni i kierując nim". Na podstawie zgromadzonych dowodów Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach (PgŚl-II-42/81) sporządziła akt oskarżenia. IPN Ka 029/688 (III-9299)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany na podstawie Postanowień Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 04.01.1982 do sprawy PgŚl-II-37/81 i z dnia 06.01.1982 do sprawy PgŚl- II-42/81. IPN Ka 34/205 (brak sygn. arch.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej na "organizatorów i przywódców strajku w kop. >Moszczenica< w Jastrzębiu" jako członek "Komitetu Strajkowego". IPN Ka 043/786 (II-39844)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 05.02.1982 uznany winnym tego, że "w dniu 13 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju będąc członkiem Prezydium ZKZ >Solidarność< przy zmilitaryzowanej KWK >Moszczenica<, nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona albowiem jako członek Prezydium ZKZ i przedstawiciel regionu NSZZ >Solidarność< poinformował strajkujących górników o strukturze organizacyjnej władz związkowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w okresie obowiązywania stanu wojennego", i skazany na karę 9 miesięcy pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem na 5 lat oraz grzywnę w wysokości 20 tys. zł. Równocześnie na poczet orzeczonych kar grzywien zaliczono ww. okres tymczasowego aresztowania od 02.01.1982 do 05.02.1982, "tj. 35 dni, co odpowiada równowartości 3.500 zł". Dnia 29.07.1983 tenże Sąd wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darował ww. wymierzoną karę, okres próby wyznaczył do 31.12.1985. IPN Wr 101/6305 (So.W.74/82, t. 1), IPN Wr 101/6306 (So.W.74/82, t. 2)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 11.02.1982 uznany winnym tego, że "w dniu 14.12.1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako członek Prezydium ZKZ KWK >Moszczenica< i członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona w ten sposób, iż podczas strajku w zmilitaryzowanej KWK >Jastrzębie<, informował załogę o sytuacji strajkowej na terenie KWK >Moszczenica<", i skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na 5 lat oraz 20 tys. zł. grzywny. Na poczet grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 05.02.1982 do 11.02.1982, co odpowiadało grzywnie 600 zł. Dnia 29.07.1983 tenże Sąd wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darował ww. wymierzoną karę, okres próby wyznaczył do 31.12.1985. IPN Wr 101/378 (So.W.73/82, t.1), IPN Wr 101/379 (SoW.73/82, t.2)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ. Materiałów brak-wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.