Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Zbigniew
Nazwisko: Węglorz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-06-1942
Imię ojca: Emil
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figuruje w aktach jako osoba kontaktująca się z głównymi figurantami zarejestrowanymi do SOS krypt. "Suma" dot. "wrogiej działalności politycznej w okresie zajść marcowych". IPN Wr 024/8202 (II-99265), t. 1.
Akta operacyjne Akta dot. opiniowania kandydata na eksperta ONZ. IPN BU 01974/259/J
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych w okresie od 25.06.1983 do 25.06.1988 wniesione przez Wydz. III-1 KWMO Wrocław w związku z utrzymywaniem przez w/w kontaktów "z radykalnymi działaczami byłego NSZZ >Solidarność<" oraz podejrzeniem, iż "wyjazd swój może wykorzystać do nawiązania kontaktów z ośrodkami antypolskimi na zachodzie". EAWR 18744
.