Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Jakowczyk
Miejsce urodzenia: Samujłowicze
Data urodzenia: 21-09-1938
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do nr 44897 dn. 25.08.1982 w ramach SOR krypt. "Grupa" założonej "na fakt wrogiej działalności nielegalnych struktur". Mat. o sygn. II-103383 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w związku z przypuszczeniem, iż "na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/1102 (IV-3751/975)
Akta internowanego Podczas internowania przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/910 (649/82)
Akta sprawy o wykroczenie C. Jakowczyk został skazany dn. 12.06.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń za "podjęcie działań w celu wywołania niepokoju publicznego podczas uroczystości związanych z wizytą papieża w Gdańsku" na karę grzywny, publikację treści orzeczenia na jego koszt oraz przepadek zabezpieczonych dowodów rzeczowych. IPN Gd 73/2/2/7 (4Ko 41/87/W)
Akta prokuratorskie Akta dot. różnych osób i zawierają korespondencję związaną ze sprawami o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. W/w figuruje w aktach jako osoba skazana przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska. IPN Gd 77/14/1 (brak poprz. sygn.)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 12.06.1987-12.06.1989 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk w związku z tym, iż w/w "jest obwiniony o przenoszenie w dn. 12.06.1987 transparentu o treści >Solidarność wita Papieża<, który zamierzał publicznie wyeksponować podczas uroczystości religijnej związanej z pobytem papieża w Gdańsku". EAWR 317265
.