Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antonina Zenona
Nazwisko: Dutkowska
Nazwisko rodowe: Lewko
Miejsce urodzenia: Sarajewo
Data urodzenia: 13-06-1942
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowana do nr. 3849 dnia 26.02.1982 w ramach SOS "Podziemie", "założonej z powodu podejrzenia istnienia nielegalnej organizacji i związku dorosłych". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Jelenia Góra pod nr. II-660. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta dochodzenia-śledztwa Dot. organizowania i kierowania NSZZ "Solidarność" w Bolesławcu oraz sporządzania, kolportowania i przechowywania ulotek. IPN Wr 026/35 (37/III)
Akta prokuratorskie A. Dutkowska oskarżona wraz z innymi osobami, o to, że w okresie od 14.12.1981 do 24.02.1982 w Bolesławcu "działając wspólnie i w porozumieniu", jako członkowie NSZZ "Solidarność", którego "działalność została zawieszona nie odstąpili od udziału w tej działalności przez to, iż uczestniczyli w spotkaniach członków tej organizacji i w imieniu zawieszonego związku sporządzali, kolportowali oraz przechowywali odezwy protestacyjne godzące w ład, porządek prawny i bezpieczeństwo Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a nadto Antonina-Zenona Dutkowska inspirowała, organizowała i kierowała tą akcją protestacyjną". IPN Wr 38/30 (1 Ds 127/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym dnia 26.02.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu, w związku ze sprawą 1 Ds 127/82, dnia 1.03.1982 osadzona w ZK w Bolesławcu, a następnie w ZK w Krzywańcu (od 16.06.1982), ZK w Grudziądzu (od 15.07.1982). Dnia 20.08.1982 przeniesiona ponownie do ZK w Krzywańcu. Od 25.02.1983 przebywała na wolności, Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu wydane, w związku z uchwałą Rady Państwa z 28.03.1983, przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze w dniu 12.04.1983 (II.1.WZ.173/83). IPN Po 72/3
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 18.03.1982 uznana winną zarzucanych jej w akcie oskarżenia czynów (1 Ds 127/82) i skazana na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Uchwałą Rady Państwa z dnia 28.03.1983 zwolniona z odbywania kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Wr 63/6 (II K 41/82)
.