Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan
Nazwisko: Rokicki
Miejsce urodzenia: Lida
Data urodzenia: 13-08-1932
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Fragment postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach z dnia 2.01.1992 znajdujący się w materiałach IPN Bi 212/4480/1:
"Podczas przesłuchań był bity. Bicie stosowano w sposób wyrafinowany zadając między innymi ciosy metalowym dziurkaczem po rękach, bijąc po stopach i kręgosłupie".Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały kontrolne śledztwa 23.06.1950 aresztowany, na podstawie zeznań świadków, przez PUBP w Ełku za przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej "Polskie Koło Bezstronnych" oraz przechowywanie pism o treści antypaństwowej. 18.09.1950 sprawę przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku, która skierowała akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Materiały o sygn. KSL-10086 zniszczono w 1988, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidenyjnych.
Akta sądowe Oskarżony o to, że od połowy października 1949 do kwietnia 1950 na terenie Ełku "czynił przygotowania zmierzające w dalszej konsekwencji do obalenia przemocą Państwa Polskiego" przez to, że brał udział w zebraniach i dyskusjach "Polskiego Koła Bezstronnych" mającego na celu "szerzenie wrogiej propagandy wśród członków koła i innej młodzieży oraz wysyłania anonimów do członków ZMP celem powstrzymania ich od aktywnej pracy w tej organizacji". Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 12.12.1950 na 5 lat więzienia utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata i przepadek mienia. Wyrok odbywał w więzieniach w Ełku, Białymstoku i Ośrodku Pracy Więźniów w Jaworznie. Na mocy amnestii 05.02.1953 WSR w Białymstoku złagodził karę do 2 lat i 6 miesięcy. Zwolniony 13.02.1953. IPN Bi 212/4480/1 (AS-508/Sr-1010/50)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji pn. "Polskie Koło Bezstronnych" opisanej w charakterystyce nr 29. Rokicki Bohdan ps. „Czarny” w okresie od października 1949 do dnia aresztowania 23.06.1950 był sekretarzem działającej na terenie Ełku „Polskiej Organizacji Bezstronnych”. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania organizacji. Aresztowany na podstawie materiałów operacyjnych. IPN Bi 019/62/1 (2/15)
Teczka Zagadnieniowa Teczka zagadnieniowa "P-13" rejestrowana 22.09.1959 została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Rokicki Bohdan przechodzi w materiałach jako sekretarz "Polskiego Koła Bezstronnych" o ps. "Czarny". Według dokumentów organizacja ta działała w okresie od października 1949 do sierpnia 1950. Jej członkowie rekrutowali się spośród młodzieży pracującej, byłych ministrantów i uczących się w LO dla pracujących w Ełku. Zajmowali się wysyłaniem "anonimów pogróżkowych aktywistom ZMP i kolportowaniem wrogich haseł". IPN Bi 011/4/1 (IV-85)
.