Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Adam
Nazwisko: Malida
Miejsce urodzenia: Złotów
Data urodzenia: 17-08-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Spraw Obiektowa [SO] Członek Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. „Inspirator i współorganizator strajków”. „Po powrocie z internowania aktywnie włączył się w działalność nielegalną”. SO założono w celu „ochrony operacyjnej” załóg zakładów pracy skupionych w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w Koninie. W ramach sprawy rozpracowaniem objęto Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 0055/21 t. 1, 2, 4, 8 (23/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 09.11.1981 zarejestrowany do sprawy w związku z podejrzeniem „o propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. Członek Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. Działania operacyjne przerwano z powodu internowania ww. IPN Po 035/599 (654/II).
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem w związku z „lżeniem i wyszydzaniem ustroju i naczelnych organów PRL”. W dniu 19.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Koninie zawiesiła zarejestrowane pod numerem 1 DS. 795/81 postępowanie przygotowawcze na mocy abolicji z 12.12 1981. IPN Po 043/68 (68/III).
Akta śledcze i prokuratorskie W okresie 06.07.1982-22.10.1982 Wydz. Śledczy KWMO Konin oraz Prokuratura Rejonowa w Koninie wznowiły postępowanie przeciw ww. pod nr RSD 27/82 oraz 1 DS. 425/82. W styczniu 1983 r. postępowanie włączono do śledztwa RSD 19/82 (nr repetytorium prokuratury 1 DS. 557/82). W dniu 25.08.1983 na mocy amnestii z 21.07.1983 Sąd Rejonowy w Koninie umorzył postępowanie. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku przez KWMO w Koninie. Powód internowania: „prowadzi działalność godzącą w podstawowe interesy PRL”. Członek Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie pełniący funkcje Przewodniczącego Sekcji Informacji i Propagandy. Zwolniony z internowania w dniu 14.06.1982. Akta zawierają m.in. „Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu” z dnia 10.06.1981. IPN Po 88/183, IPN Po 064/7 t. 16.
Akta administracyjne Korespondencja dot. osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. IPN By 88/244 (31/82/123).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjna jako osoba aktywnie działająca w Zarządzie Regionalnym NSZZ "Solidarność" w Koninie, pełniąca funkcję kierownika sekcji informacji i propagandy. „Wykorzystywanie organizacji społeczno-politycznej do prowadzenia wrogiej działalności”. IPN Po 035/1095 (1219/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie jako osoba aktywnie zaangażowana w działalność „Solidarności” na terenie Konina. Członek powołanej 30.09.1986 Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Koninie. SOR została założona w celu rozpracowania „nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ »Solidarność« w Koninie”. IPN Po 035/1284/2 t. 19, 20, 23-24, 26-28 (1435/II).
.