Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Monika Urszula
Nazwisko: Olszewska
Miejsce urodzenia: Głogno
Data urodzenia: 12-04-1963
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Rozemaria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana w ramach kwestionariusza ewidencyjnego z powodu utrzymywania kontaktów z działaczami "Solidarności". Autorka listu do Lecha Wałęsy, w którym m.in. wyraziła uznanie dla jego działalności i poparcie dla związku NSZZ „Solidarność”. Inwigilację zakończono w listopadzie 1984. IPN Bi 06/428 (474/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" byłego woj. suwalskiego. M. Olszewska wymieniana jest w meldunku naczelnika Wydziału IV KWMO w Suwałkach z 21.02.1983 jako osoba objęta kontrolą operacyjną w ramach KE nr 3503 w związku z jej kontaktami z działaczami Solidarności, w tym z Lechem Wałęsą. IPN Bi 01/54 (IV-54)
.