Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Waldemar
Nazwisko: Przesmycki
Miejsce urodzenia: GORZÓW WLKP.
Data urodzenia: 28-08-1959
Imię ojca: Seweryn
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła druku i kolportażu biuletynów "Feniks" i "Solidarność Stilonowska", a także zbierania funduszy na rzecz NSZZ "Solidarność". A. Przesmycki został zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 6081 w dniu 25.05.1983. Mat. o sygn. 1011/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła działalności w "nielegalnych strukturach" NSZZ "Solidarność" oraz kolportażu biuletynu "Feniks". W stosunku do A. Przesmyckiego w dniu 16.03.1983 zapadł wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. skazujący go na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę. Mat. o sygn. 139/III zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany i osadzony w AŚ w Szczecinie oraz AŚ w Międzyrzeczu postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.12.1982 pod zarzutem kolportażu biuletynu pn. "Feniks". Zwolniony na postawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dn. 18.03.1983. IPN Sz 14/41
Akta administracyjne Akta noszą tytuł "Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów". W dokumentach znajduje się informacja o nałożeniu na A. Przesmyckiego przez Wydz. Śledczy KWMO w Gorzowie Wlkp. zatrzeżenia wyjazdu nr Z-V-2365/82/Go do WKŚ do dnia 09.12.1984. IPN Sz 05/8, zapisy kartoteczne
.