Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Sosnowski
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Data urodzenia: 18-03-1963
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Adela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] Rozpracowywany przez Wydz. WSW 7 Brygady Obrony Wybrzeża ze względu na opozycyjną działalność polityczną. Sprawę założono na podstawie informacji uzyskanych od Osobowych Źródeł Informacji [OZI]. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z A. Sosnowskim rozmowy ostrzegawczej i poinformowaniem SB. Materiały zniszczono 10.02.1987 za protokołem nr 0768. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty postępowaniem w związku z faktem wzięcia udziału 24.09.1988 w zorganizowanym, bez zezwolenia odpowiedniego organu administracji państwowej, zebraniu Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Działając na zasadzie art. 40 Kodeksu Wykroczeń odstąpiono od skierowania wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń. O zdarzeniu poinformowano 10.11.1988 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 3421/III zmikrofilmowano pod sygn. mkf 222/88. IPN BU 0367/1 t. 391 (3421/III); IPN BU 01326/895 (mkf 222/88)
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52 a Kodeksu Wykroczeń. 22.12.1988 przeszukano mieszkanie Andrzeja Sosnowskiego, członka Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W wyniku przeszukania zabezpieczono nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NZS. Po przeanalizowaniu materiałów dot. ww. odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska. IPN Gd 77/14 t. 4 (425/91)
Akta paszportowe Akta paszportowe Andrzeja Sosnowskiego 31.08.1987 wypożyczył Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku, 17.11.1988 WSW 7 Łużyckiej Brygady Obrony Wybrzeża. EAGD 321227
.