Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Bożena
Nazwisko: Małkowska
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 07-03-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Melania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjna krypt. "Gotowość" prowadzona przez Wydz. III-A/ V KWMO w Gdańsku dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Arkusze informacyjne, opinie, wnioski o uchylenie internowania, arkusze ewidencyjne dot. internowanych. Z Marią Małkowską, członkiem Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Budownictwa Inżynieryjnego "Energoinż" w Gdyni, planowano przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej przed ewentualnym internowaniem. Widnieje na wykazie osób przewidzianych do internowania z 1981 roku. IPN Gd 340/2 t. 1, IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 0207/11 (IPN 01439/53, t. 1, 911/2).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Klan"/ "Związek" nr rejestr. Gd 37004 prowadzona w latach 1980-1983 przez Wydz. III-A/ V KWMO w Gdańsku. Sprawa dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO krypt. "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. "Związek". Maria Małkowska widnieje w notatce służbowej Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku z dnia 20.10.1981 jako działaczka NSZZ "Solidarność" przewidziana "do aktywnego zabezpieczenia operacyjnego w ramach wydziałowego harmonogramu" oraz w notatce służbowej Wydz. V KWMO w Gdańsku z dnia 30.09.1982 z doniesienia TW pseud. "Lena". IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 9.
Maria Małkowska figuruje w dokumentacji ewidencyjnej Wydz. "C" KWMO w Gdańsku - "Delegat na I Krajowy Zjazd b. NSZZ >Solidarność<. Ankieta w zespole >Solidarność<. Nr 144 poz. 50". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Maria Małkowska figuruje w opracowaniu Biura "C" MSW z 1984 roku pn. "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień - październik 1981 r., część I". PN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 08.01.2019 r. dotyczące Marii Bożeny Małkowskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 674/18).

.