Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ryszard
Nazwisko: Kowalski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-05-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na dzialalność NSZZ "Solidarność" w byłym województwie koszalińskim. Jan Kowalski występuje w sprawie jako rzecznik prasowy i kierownik Biura Informacji i Szkolenia Tymczasowego Zarządu Regionalnego "Pobrzeże" NSZZ "Solidarność" w Koszalinie oraz członek Regionalnego Komitetu Więzionych za Przekonania. IPN Sz 00107/85 t. 1, 2, 4 (167/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła zorganizowania "nielegalnego Punktu poligraficznego". Jan Kowalski był jednym z głównych figurantów. IPN Sz 00124/440 (4806/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności w NSZZ "Solidarność" oraz druku i kolportażu literatury sygnowanej przez NSZZ "Solidarność". Jan Kowalski został zarejestrowany do sprawy pod numerem Ko 21011 w dn. 02.09.1982, a wyrejestrowany w dn. 12.09.1986. IPN Sz 00105/172 (5140/II), IPN Sz 00124/685 (5140/2 mf)
.