Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Jan
Nazwisko: Deska
Miejsce urodzenia: Zarębice
Data urodzenia: 16-01-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i wprowadzenia stanu wojennego. Arkusze informacyjne, opinie, wnioski o uchylenie internowania, arkusze ewidencyjne dot. internowanych. Z Jarosławem Deską, członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", zamierzano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą przed ewentualnym internowaniem. Widnieje na wykazie osób przewidzianych do internowania. W materiałach arkusz ewidencyjny w/w jako osoby podlegającej internowaniu z dnia 11.12.1981. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" o sygn. 911/19 t. 2 dot. wymienionego została zniszczona 24.08.1989 protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10/1 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1, IPN Gd 0207/11 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Jarosław Deska występuje jako członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", przewidziany "do aktywnego zabezpieczenia operacyjnego w ramach wydziałowego harmonogramu". IPN Gd 003/166 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do nr 40267 jako figurant SOS krypt. "Grupa" założonej 03.09.1981 przez Wydz. III "A", następnie prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Gdańsku w związku z tym, że w/w "inspiruje nastroje niezadowolenia". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej z wymienionym. Materiały złożono do archiwum pod nr II-18038, następnie zniszczono w 1990 r. Materiały archiwalne sygn. II-18038 zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 505 o internowaniu wydanej 12.12.1981 w związku z tym, że "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". Wykonanie decyzji powierzono Grupie Śledczej KWMO Gdańsk. Nakaz zatrzymania wydano 22.02.1982. Umieszczony w OO w Strzebielinku k. Wejherowa 23.02.1982. Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 364 wydanej 06.12.1982. Zwolniony dnia 09.12.1982. IPN Gd 159/400
.