Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Szczepan
Nazwisko: Dereszewski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 26-12-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Stanisław Dereszewski, przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» we Włocławskiej Fabryce Mebli, internowany w ramach akcji "Jodła" w okresie od 13.12.1981 do 21.01.1982, umieszczony w OO. we Włocławku. W materiałach znajdują się decyzja o internowaniu i decyzją o uchyleniu internowania. IPN By 074/21 t. 1 (399/IV); IPN By 080/432 (33/9)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 73/81 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. Powodem internowania było to, że ww. „prowadził aktywną działalność polityczną i destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL” na zasadzie art. 42 dekretu z 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Decyzją nr 73/a/81 z 21.01.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku uchylono internowanie. IPN By 88/65 (31/82/5)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były internowany i wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ «Solidarność» we Włocławskich Fabrykach Mebli w związku z podejrzeniem o działalność antysocjalistyczną. Kontrolę zakończono 17.06.1983 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 703/II zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 703/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.