Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Neumann
Miejsce urodzenia: Lubawa
Data urodzenia: 23-03-1937
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Eryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Stanisław Neumann internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu (na mocy decyzji nr 271/82-OEA Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 20.08.1982) do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie z powodu „nieprzestrzegania obowiązującego prawa w okresie trwania stanu wojennego”. Ww. „wykazywał wrogi stosunek do władz administracyjnych i politycznych oraz nie zgadzał się z wprowadzonym stanem wojennym, demonstracyjnie prezentując swoją postawę podczas uczestnictwa w zajściach 1. i 3.05.1982 na Bulwarze Filadelfijskim i przed pomnikiem M. Kopernika”. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 216/82 z 14.10.1982 uchylono internowanie. IPN Gd 162/221
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982, w tym S. Neumanna. Ww. internowany do OO. w Kwidzynie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu (271/82-OEA) z 20.08.1982, na mocy art. 4 ust. 2 dekretu z 12.12.1981, z powodu „nieprzestrzegania obowiązującego prawa w okresie trwania stanu wojennego”. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 216/82 z 14.10.1982 uchylono internowanie. IPN By 082/1 t. 8 (54/III), IPN By 076/321
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna S. Neumanna, działacza NSZZ „Solidarność”, po zwolnieniu z internowania, w ramach KE o krypt. „Staś” założonego i prowadzonego przez Wydz. V WUSW w Toruniu. 27.09.1983 akta przekazano do archiwum pod sygn. 1031/II. Materiały zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1031/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.