Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Karol
Nazwisko: Runiński
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 05-03-1953
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:

Ppl/Łd 718/14 zarządzenie z dn. 23.04.2015 dot. Jerzego Runińskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 369 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z dn. 14.12.1981 ponieważ "poprzez podjętą działalność doprowadziłby do wrogich i antysocjalistycznych wystąpień". Zwolniony 26.01.1982 na mocy decyzji nr 34 o uchyleniu internowania. IPN BU 02944/34 t. 2 (52/III - 62/III)
Akta internowanego Internowany w okresie 14.12.1981-26.01.1982. Od 15.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych we Włocławku-Mielęcinie. IPN By 88/102 (31/82/42)
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie p-ko przewodniczącemu KZ NSZZ "Solidarność" J. Runińskiemu, oskarżonemu o zorganizowanie strajku w Bazie Sprzętu Majdany I Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa w Kutnie w dniu 14.12.1981. Postępowanie przygotowawcze w trybie doraźnym nr Ds.94/82 prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kutnie. Tymczasowo aresztowany 26.01.1982 i osadzony areszcie Komendy Miejskiej MO w Kutnie, a następnie w Zakładzie Karnym w Płocku. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Płocku z dn. 15.02.1982 skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Dn. 09.04.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Łęczycy, od 04.06.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W wyniku rewizji Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dn. 30.06.1982 podwyższył karę do 2 lat wiezienia, zapłacenie opłaty sądowej i kosztów postępowania. Postanowieniem z dn. 10.08.1983 Sąd Wojewódzki w Płocku darował resztę kary na mocy amnestii. IPN BU 464/3
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 08.06.1982 pod nr. rej. 6614 jako osoba do sprawy obiektowej krypt. "Budownictwo" nr rej. 4411 (SO była prowadzona w okresie 27.09.1979-17.01.1990). Rozpracowywany z powodu podejrzenia o próbę zorganizowania strajku w czasie obowiązywania stanu wojennego. Sprawę zdjęto z ewidencji 12.02.1990 i złożono w archiwum pod sygn. arch. 279/IV. Materiały zniszczono. Materiały sygn. arch. 279/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.