Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Stańczak
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 03-08-1964
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dnia 1.04.1982 do nr 2979 do SOR "Odezwa" (nr rej. 2925) przez Wydz. III KWMO w Suwałkach w związku z kolportażem na terenie Giżycka "wrogich ulotek". Jarosław Stańczak był rozpracowywany jako jeden z członków organizacji "Ugrupowanie Wolnych Polaków", której celem było zniesienie stanu wojennego, przywrócenie praw "Solidarności" oraz protest przeciwko nierespektowaniu przez władze PRL postanowień helsińskich szczególnie w zakresie poszanowania praw człowieka. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Bi 06/294 (328/II)
Akta śledztwa Śledztwo wszczęte 19.03.1982 na podstawie art. 48 ust. 3 i 2 Dekretu o stanie wojennym z 1981 przez Wydz. Śledczy KWMO Suwałki w sprawie rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej w Giżycku w marcu 1982. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru prokuratora nad śledztwem w sprawie kolportażu w dniu 17.03.1982 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Domu Kultury w Giżycku ulotek sygnowanych przez "Ugrupowanie Wolnych Polaków". Jarosław Stańczak oskarżony o to, że w dniu 17.03.1982 rozpowszechniał ulotki-odezwy podpisane przez "Ugrupowanie Wolnych Polaków" na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku i w jego okolicy oraz przekazał część ulotek uczniom w celu dalszego rozpowszechnienia. W dniu 19.03.1982 prokurator wojskowy zastosował wobec w/w areszt tymczasowy. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Suwałkach z dnia 22.04.1982 został skazany na rok więzienia w zawieszeniu wykonania kary na okres 5 lat, dozór kuratora oraz 20 godzin prac społecznych. Postanowieniem tegoż Sądu z dnia 15.09.1983 na mocy ustawy o amnestii darowano J. Stańczakowi wymierzoną karę. IPN Bi 167/445 (Pg. Śl. II 32/82), IPN BU 1357/281/1-4
.