Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Jerzy
Nazwisko: Blimel
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 09-12-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Blimel Janusz rejestrowany pod nr 3307 dnia 2.11.1982 do SOR "Artyści" (nr rej. 3250). Rozpracowywany jako jeden z podejrzanych o wykonanie "wrogich napisów o treści antypaństwowej" w miejscowości Jeleniewo w nocy 16 na 17.09.1982. Wobec w/w zastosowano areszt tymczasowy. Sprawę zakończono wydaniem wyroku sądowego. IPN Bi 06/309 (344/II)
Akta śledztwa Śledztwo wszczęte 18.09.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO Suwałki pod nr 16/82 w sprawie malowania napisów o "wrogiej treści" w dniu 17.09.1982 w miejscowości Jeleniewo przez pracowników Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi. Postępowanie zakończono 15.10.1982 sporządzeniem aktu oskarżenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Blimel Janusz oskarżony o to, że dnia 17.09.1982 na drodze w pobliżu m. Gulbieniszki i m. Jeleniewo wspólnie z pracownikami Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi wykonał na nawierzchni drogi oraz na ścianach budynków napisy o treści "wyszydzającej naczelny organ PRL w postaci WRON oraz wzywające do czynów godzących w jedność sojuszniczą PRL z ZSRR". Postępowanie zakończono skierowaniem sprawy do Sądu. IPN Bi 167/530 (Pg.Sl.124/82)
Akta sądowe Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Sądzie Wojewódzkim w Suwałkach w dniu 2.12.1982 skazał Blimel Janusza na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok odbywał kolejno w AŚ w Suwałkach i ZK w Łęczycy. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 10.08.1983 darowano pozostałą karę w/w. Materiałów o syg. Sow. 727/82 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Blimel Janusz rejestrowany pod nr 48066 dnia 29.10.1983 do SOS/SOR "Drukarze" (nr rej. 48571) za kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie Łodzi. Z figurantem sprawy przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, po której odstąpił od prowadzenia "wrogiej działalności". Według zapisów ewidencyjnych SOS "Drukarze" przekwalifikowano na SOR o tym samym kryptonimie 24.10.1984. Materiały o sygn. 6489/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidenyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz Ewidenyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po opuszczeniu więzienia, na które został skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego dnia 2.12.1982 za namalowanie haseł antysocjalistycznych. Kontrola Blimel Janusza stwierdziła kolportaż przez niego literatury bezdebitowej oraz pomoc byłym działaczom "Solidarności" odbywającym kary więzienia. Z w/w przeprowadzono 3 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze w wyniku czego zaprzestał prowadzenia "wrogiej działalności". Według zapisów ewidencyjnych SOR "Beton" przekwalifikowano na KE o tym samy kryptonimie 19.11.1987. Materiały o sygn. 7419/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidenycjnych.
.