Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Tomasz
Nazwisko: Frelak
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-09-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Frelak został internowany 13.12.1981 na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Siedlcach w ramach akcji "Jodła", związanej z internowaniem działaczy NSZZ "Solidarność" na terenie całego kraju. Zwolniony 24.09.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 28.01.1982 pod nr. 6033 na wniosek Wydziału II KWMO Siedlce do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Tabor” (nr rej. 1866). Sprawa dotyczyła działalności NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Kontrolowany z powodu podejrzenia o „wrogą działalność antysocjalistyczną w ramach NSZZ >Solidarność<”. 13.04.1983 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Kwarc” (nr rej. 6460). Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kwarc” (nr rej. 6460) Stefan Frelak był kontrolowany od 13.04.1983 ze względu na „planowane uruchomienie nieleg. radiostacji i działalność w konspiracyjnych strukturach b. NSZZ >Solidarność<”. 29.11.1983 przerejestrowany do SOR o krypt. „Gniazdo”, do której 12.12.1983 włączono materiały sprawy "Kwarc". Sprawa prowadzona była przez Wydziały II i V WUSW w Siedlcach. IPN Lu 0421/594 (886/II).
29.11.1983 Stefan Frelak został zarejestrowany jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Gniazdo” (nr rej. 6298) dotyczącej działalności nielegalnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" powstałej na terenie Mińska Mazowieckiego. 7.08.1985 przerejestrowany do SOR krypt. „Listy” (nr rej. 7319). W dn. 7.08.1985 SOR krypt. „Gniazdo” zakończono i akta sprawy włączono do SOR krypt. „Listy”. IPN Lu 0421/594 (886/II).
Od 7.08.1985 kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Listy” (nr rej. 7319) dotyczącej „produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw pt. >Głos Mińska< i >Przegląd Miński< sygnowanych przez NSZZ >S<”. Sprawę zakończono 11.09.1987. Materiały złożono w archiwum WUSW Siedlce pod nr 886/II. IPN Lu 0421/594 (886/II).
.