Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Paweł
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 10-09-1956
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Gajewski został zarejestrowany 12.01.1978 pod nr 22570 przez Wydz. III KSMO w Warszawie. Początkowo był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Gajowy", przekształconej 4.04.1978 w Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), a następnie 13.04.1979 w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). W dn. 27.10.1981 SOR ponownie przekształcono w KE. „W latach 1978-80 był kolporterem wydawnictw bezdebitowych, redagował nielegalne pismo, krytykował politykę PZPR”. 8.03.1982 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. 27.02.1986 materiały złożono archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr II-9016. Materiały o sygn. II-9016 zniszczono w 1990 r. (protokół brakowania EO-085/90). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) z ośrodków akademickich w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu sporządzonej w Departamencie III MSW w latach 1977-1980 - nazwiska na litery A-M (układ alfabetyczny). IPN BU 01232/204.
Krzysztof Gajewski występuje w materiałach Departamentu III MSW zawierających informacje, korespondencje i meldunki Wydziałów III KWMO potem WUSW i Departamentu III MSW, które dotyczyły środowiska akademickiego i uczniowskich z kraju. IPN BU 01232/118 ( Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 20).
.