Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Krzysztof
Nazwisko: Gumkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-09-1948
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Gumkowski w dniu 19.09.1973 został zarejestrowany przez Wydz. II Dep. III MSW pod nr 36649 jako operacyjne "zabezpieczenie", a następnie był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Tłumacz” nr rejestr. 36649. Powód tej operacyjnej kontroli i inwigilacji: „Figurant posiada liczne kontakty zagraniczne. Jest jednym z kolporterów wydań paryskiej >Kultury< oraz innych różnych opracowań o antysocjalistycznej treści”. W dniu 3.06.1976 materiały tej sprawy przekazano do Wydz. III KS MO w Warszawie, a 30.10.1977 złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO. IPN BU 00249/656 (11203/I SUSW), IPN BU 001121/1300 (11203/1 SUSW) mikrofilm.
Występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1975-1977 - zatytułowanych "Osoby zaangażowane w działalność opozycyjną". W teczce akt znajduje się m. in: "Informacja dot. petycji opracowanej przez grupę osób o postawach opozycyjnych" z grudnia 1975 r., "Lista osób - sygnatariuszy >petycji 59< i >petycji 101< odnośnie których wystąpiono o zwolnienie od jednorazowego podatku majątkowego" z dnia 4.02.1976, "Wykaz sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian w konstytucji" oraz "Charakterystyki sygnatariuszy >Apelu do społeczeństwa polskiego<". IPN BU 0296/205 t. 7.
.