Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-04-1954
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Wiceprezes Rady Ministrów Rada Ministrów RP 06-10-2020
Minister Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 06-10-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według zapisu na karcie odtworzeniowej Mkr-2: "Zatrzymany 15.12.81 w PAN za branie udziału w akcji protestacyjnej". Decyzją Kolegium ds. Wykroczeń z 16.12.81 (nr. A-639p/81) został ukarany grzywną w wysokości 3000 zł z zamianą na 30 dni aresztu. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Kartę przełączono z byłego Wydz. "C" KWMO/WUSW Warszawa, Ostrołęka, Siedlce.
Akta paszportowe. 2 karty PZ-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 763/24361 (EAGA 024361, EAPP 497899).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 569/15/1 zarządzenie z dnia 20.02.2017 dotyczące Piotra Tadeusza Glińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.