Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Franciszek
Nazwisko: Goławski
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 04-10-1958
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Goławski został internowany na mocy decyzji nr 37/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach z 12.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej z powodu „kolportowania antypaństwowej literatury i nawoływania do niepokojów społecznych”. 8.01.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego we Włodawie, a od 23.04.1982 do Zakładu Karnego w Kwidzynie, gdzie przebywał do 6.09.1982. IPN Gd 162/136 (135/9/82).
Andrzej Goławski zarejestrowany w dniu 18.12.1981 przez Wydział III WUSW w Siedlcach pod nr. 1134 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Wirus” (nr 5919), założonej na "fakt prowadzenia wrogiej antypaństwowej działalności wobec polityki państwa". Sprawę zakończono w związku z zarządzeniem 043/90 MSW z 10.05.1990. Materiały złożono do Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod sygnaturą 853/II. Następnie zmikrofilmowano pod sygnaturą 853/2. IPN LU 0421/569 (853/II).
W dniu 6.09.1982 Andrzej Goławski został zatrzymany na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu. Umieszczony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów w związku ze sprawą: „w dniu 14 sierpnia 1982 w Kwidzynie utrudnił prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Odosobnienia dla internowanych w ten sposób, że w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w tymże ośrodku, podczas którego dokonał czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej rzucając w nich deską od stołu, a nadto wziął udział w budowie barykady tarasując wejście do pawilonu nr 1 i 2”. Zwolniony z aresztu w dniu 5.02.1983. IPN BU 482/32.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Elblągu w sprawie zajść w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie z dnia 14.08.1982, podczas których internowani domagali się wpuszczenia na teren ośrodka osób przybyłych na widzenia. Andrzej Goławski przechodzi w materiałach śledztwa dotyczącego m.in. "zdemolowania pomieszczeń Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie". Zgromadzonych protestujących rozpędzono przy pomocy strumieni wody pod ciśnieniem oraz uzbrojonych w pałki i tarcze funkcjonariuszy SW. Śledztwo prowadzono od 27.08.1982 do 07.09.1982. IPN Gd 011/89 t. 1-2 (153/III).
Akta prokuratorskie w sprawie akcji protestacyjnej zorganizowanej przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Kwidzynie. Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie 10.08.1982 sporządziła akt oskarżenia obejmujący Andrzeja Goławskiego z powodu, że „12.05.1982 w OO w Kwidzynie znieważył funkcjonariuszy SW ZK podczas wykonywania przez nich czynności służbowych”. 27.08.1982 Prokuratura Wojskowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie zdemolowania pomieszczeń w OO. Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie postanowieniem z 28.08.1982 przekazała akta śledztwa do Prok. Woj. w Elblągu. Ww. tymczasowo-aresztowany na mocy postanowienia Prok. Woj. w Elblągu z 6.09.1982 w związku z tym, że „14.08.1982 w Kwidzynie utrudniał prawidłowe funkcjonowanie OO w ten sposób, że w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w tymże ośrodku podczas którego dokonał czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy SW”. 10.11.1982 ww. przeniesiony do Szpitala przy Areszcie Śledczym W-wa-Mokotów. Prok. Woj. w Elblągu 9.11.1982 zamknęła śledztwo przeciwko ww. sporządzając akt oskarżenia. IPN Gd 105/3 t. 3-8.
Akta w sprawie osób oskarżonych o zorganizowanie 14.08.1982 akcji protestacyjnej na terenie OO w Kwidzynie. W dniu 5.02.1983 Sąd Wojewódzki w Elblągu pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów z 2.02.1983 i uchylił areszt tymczasowy wobec Andrzeja Goławskiego. Ww. opuścił AŚ Warszawa-Mokotów w dniu 7.02.1983. Sąd Wojewódzki w Elblągu dn. 5.11.1983 umorzył postępowanie karne wobec ww. na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 103/3 t. 1-3.
Andrzej Goławski otrzymał zastrzeżenia wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) dokonane na wniosek Wydziału III KWMO/ WUSW w Siedlcach w okresach: od 25.04.1979 do 12.08.1983, oraz od 12.04.1984 do 12.10.1984 i od 26.06.1987 do 08.10.1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.