Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan Jan
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-08-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W roku 1962 Bohdan Górski - wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego - został zarejestrowany pod numerem 5/69 przez Wydział V Departamentu I MSW w kategorii Segregator Materiałów Wstępnych (SMW). Powód tej rejestracji: "osobista znajomość" z kierownikiem Instytutu Wschodniego w szwajcarskim Fryburgu oraz oficjalny kontakt z Ambasadą PRL w Bernie. W aktach zapisano między innymi: „W stosunku do oficera Departamentu I MSW był nieszczery". W związku z tym w roku 1964 "sprawę przekazano do Archiwum Departamentu I MSW pod sygnaturą 953”. Materiały zmikrofilmowano pod sygn. J-3947. IPN BU 01227/854 (J-3947).
Od września 1963 r. Bohdan Górski był kontrolowany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Filozof” nr rej. 1861. Został zarejestrowany w dniu 20.09.1963 pod nr 1862 przez SB z Grupy VI Wydz. II KMO m.st. Warszawy. Powód: „na podstawie informacji otrzymanej z Wydz. >W< KMO m. st. Warszawy mówiącej, że ww. przebywając na studiach w Szwajcarii, zwrócił się do mieszkającego w Warszawie przyjaciela z propozycją zorganizowania na terenie stolicy punktu przerzutowego obywateli NRD na Zachód. Z materiałów wynika, że Górski jako 14-letni chłopiec był członkiem nielegalnej organizacji młodzieżowej. Organizacja ta, założona na terenie szkoły średniej, kolportowała wrogie ulotki, zrywała dekoracje 1-majowe oraz planowała zdobycie broni. W wyniku czynności operacyjnych nie zdołano ustalić, aby Bohdan Górski zajmował się wrogą działalnością”. Prowadzenie Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Filozof” zakończono dn. 13.05.1965, a w dniu 4.03.1966 jej akta złożono do archiwum Wydziału „C” KMO m.st. Warszawy pod sygnaturą 2321/III, następnie zmikrofilmowano pod sygnaturą 2321/3. IPN BU 0208/2040 (2321/III), IPN BU 01286/1892 (2321/3) mikrofilm.
.