Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Gutowski
Miejsce urodzenia: Wielodróż
Data urodzenia: 30-11-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Balbina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Gutowski został zarejestrowany 14.12.1981 pod nr Os 3511 przez KPMO w Przasnyszu jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o ps. „Gucio”, założonego z powodu „wrogiej” działalności w NSZZ „Solidarność”. Prowadzenie KE zakończono 23.11.1988 ze względu na objęcie ww. kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Rada”. Materiały KE złożono w Sekcji „C” w Ostrołęce pod nr 684/II. Akta 684/II zniszczono w 1989 r. (prot. brak. nr 8/89), IPN BU 01356/339 (KWMO Ostrołęka 684/2) mikrofilm.
Józef Gutowski został zarejestrowany 31.01.1988 pod nr. 7202 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rada” (nr rej. 7100). SOR dotyczyła działalności NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Materiały sprawy zarchiwizowano w Sekcji „C” w Ostrołęce 05.10.1989 pod nr 799/II. IPN BU 0983/140 (799/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Ostrołęce w 1981 roku, dotyczącego „nawoływania do niepłacenia podatków przez rolników”. Sprawa zbiorowa, występuje w niej m.in. Józef Gutowski. IPN BU 01093/9 (11/III).
Józef Gutowski występuje jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Pionierzy" nr rejestr. Os 7215. Sprawa prowadzona przez RUSW w Przasnyszu w 1989 dotyczyła utworzenia i działalności Gminno-Miejskiej Rady Rolników Solidarność w Przasnyszu. Materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW w Ostrołęce pod sygn. 786/II. IPN BU 0983/127 (786/II).
.