Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Witold
Nazwisko: Habdas
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 04-01-1942
Imię ojca: Karol
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Habdas występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Oil" - zarejestrowanej dnia 10.03.1978 pod nr 12275 w dzienniku rejestracyjnym Dep. I MSW na wniosek Wydz. X tego Departamentu. Sprawa ta dotyczyła rozpracowania przez SB dyplomaty PRL z placówki w Wenezueli, który nie powrócił do kraju. SOR o krypt. "Oil" została zakończona 19.11.1982. IPN BU 01285/666 (J-8046) mikrofilm.
W dniu 22.05.1978 Jerzy Habdas został zarejestrowany w Biurze "C" MSW pod nr 52694 przez Wydz. X Dep. I MSW w charakterze operacyjnego "zabezpieczenia" (kontroli). Został zdjęty z tej ewidencji dnia 23.11.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Z zachowanych zapisów na kartach ewidencyjnych Wydziału Paszportów DUSW Żoliborz z lat 1983-1986 wynika, że latem roku 1980 Jerzy Habdas "nie powrócił do kraju" z deklarowanego wcześniej "wyjazdu turystycznego do Grecji w okresie od 1 VII do 1 VIII 1980 r.". W notatce SB z dnia 1.10.1982 (dotyczącej SOR "Oil") zapisano między innymi, że po otrzymaniu azylu politycznego w Austrii (w listopadzie 1980) "w czerwcu 1981 wyemigrował na stałe do USA". W tej samej notatce SB określono J. Habdasa jako "człowieka o zdecydowanie wrogich poglądach". Wpis na podstawie zapisów w kartach ewidencyjnych.
Występuje w materiałach ewidencyjnych SUSW w Warszawie z roku 1983 w bazie elektronicznej SYSKIN. W dniu 13.09.1983 został zarejestrowany przez Wydz. II SUSW pod nr 34798 w dzienniku rejestracyjnym SUSW w kategorii "Fakt". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i bazy elektronicznej SYSKIN.
.