Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Stanisław
Nazwisko: Adwent
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 13-05-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-271/11, zarządzenie z dn. 29.02.2012 dot. Jarosława Adwenta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mikrofilm zawiera materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Doradca". Z materiałów wynika, że w dniu 5.11.1981 Jarosław Adwent został zarejestrowany do nr 47488 przez Wydział II KWMO w Katowicach jako figurant ww. Kwestionariusza Ewidencyjnego. Sprawa została założona na podstawie informacji TW ”Okoń”, na temat że Jarosław Adwent jest aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Tarnowskie Góry. Celem prowadzonego rozpracowania była operacyjna kontrola figuranta w miejscu pracy i zamieszkania, ustalenie jego kontaktów oraz motywów działania. W związku z prowadzeniem kwestionariusza J. Adwenta wielokrotnie wzywano na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. w dn. 18.04.1983, kiedy podczas rozmowy ostrzegawczej SB zagroziło mu ponownym aresztowaniem na wypadek powrotu do działalności podziemnej. W dniu 17.11.1983 akta rozpracowania przekazano do dalszego prowadzenia do Wydziału V WUSW Katowice który 30.05.1984 zarejestrował sprawę do nr KA-56097. Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Doradca" zakończono w dniu 16.09.1987 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. 17.10.1987 materiały złożono w archiwum wydz "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 38882/II i zmikrofilmowano. W 1989 roku materiały archiwalne zniszczono, zachował się mikrofilm. IPN Ka 0169/308 (38882/2) mikrofilm.
Teczka zawiera akta internowania Jarosława Adwenta. Ww został internowany 13.12.1981 przez Wydział Śledczy KW MO w Katowicach na podstawie decyzji nr ZK-3/81, ponieważ jako „aktywny działacz NSZZ ‘Solidarność’ może być inspiratorem wystąpień antypaństwowych”. Podczas internowania przebył w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu- Zaborzu. Zwolniony w dn. 16.02.1982. 29.07.1982 akta przekazano do archiwum Wydz. "C" KWMO w Katowicach i złożono pod sygn. 38882/II. IPN Ka 0169/308 (38882/2) mikrofilm.
W materiałach znajdują się akta internowanego Jarosława Adwenta. 13.12.1981 Jarosław Adwent został internowany na podstawie art 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność". Podczas internowania został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze. 16.02.1982 został zwolniony z internowania. Teczka zawiera dokumenty, formularze, kartę zdrowotną osadzonego wytworzone w związku z internowaniem w Ośrodku Odosobnienia. IPN Ka 43/115 (2/81), IPN Ka 42/7 (2/81).
Teczka zawiera akta paszportowe J. Adwenta. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ w okresie od 10.03.1982 do 10.03.1984 wydane na wniosek Wydziału II KWMO Katowice. Powodem zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych była działalność ww. w NSZZ "Solidarność", wskutek czego został on też internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Zastrzeżenie wyjazdów odnotowano także w dzienniku rejestracyjnym po numerem KA-47488. Wpisu dokonano 7.05.1982, anulowano 27.07.1984. IPN Ka 185/21319 (EAKG 21319).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratorskie z dn. 29.02.2012 w sprawie o sygn. Ppl/Ka-271/11 dot. Jarosława Adwenta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

.