Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gerard Władysław
Nazwisko: Barczyk
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-04-1952
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Założyciel i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych, sekretarz Komisji Zakładowej. Internowany na podstawie decyzji numer 458/V-1, ponieważ „nie przestrzega porządku prawnego i swym zachowaniem wpływa destrukcyjnie na otoczenie w miejscu pracy”. Zwolniony w dn. 10.07.1982. Akta przekazano do archiwum w dn. 30.12.1982. IPN Ka 0169/311 j. 1-2 (39578/2)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od 24.05.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony w dn. 10.07.1982 na podstawie decyzji nr 1246/82 o uchyleniu internowania. IPN Ka 43/357 (38/82), IPN Ka 42/25 (38/82)
Akta internowania Internowany ponownie w dn. 29.08.1982 (decyzja nr 523/V-1), ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega obowiązującego dekretu o stanie wojennym”. Ww. był jednym z inicjatorów podjęcia przez załogę Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych w dn. 31.08.1982 akcji protestacyjnej „w formie przerwania pracy i złożenia przez delegację załogi kwiatów pod Krzyżem Solidarności”. Zwolniony w dn. 15.10.1982. Akta przekazano do archiwum w dn. 30.12.1982. IPN Ka 0169/311 j. 1-2 (39578/2)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z ponownym internowaniem ww., który od dn. 29.08.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony w dn. 15.10.1982 na podstawie decyzji nr 1647/82 o uchyleniu internowania. IPN Ka 43/619 (41/82), IPN Ka 42/26 (41/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz został założony w związku z „negatywnym oddziaływaniem na najbliższe środowisko w miejscu pracy”, byłego aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. G. Barczyk „w swoich wystąpieniach prezentował wrogie nastawienie do PZPR i jej przywódców” oraz był „negatywnie ustosunkowany do wszelkich poczynań WRON i rządu”. Celem sprawy było „rozpoznanie charakteru kontaktów” ww. oraz „bieżąca kontrola zachowania się figuranta w miejscu pracy i zamieszkania”. W dn. 4.04.1986 w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia, kwestionariusz został przekazany do dalszego prowadzenia do Sekcji V RUSW w Dąbrowie Górniczej. W ramach prowadzenia sprawy, z ww. przeprowadzano kilkakrotnie rozmowy profilaktyczne i ostrzegawcze, np. w dn. 28.04.1983 „w związku ze zbliżającym się świętem 1-go Maja”. Kwestionariusz zakończono w dn. 4.12.1987. IPN Ka 0169/311 j. 1-2 (39578/2)
.