Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Leonard
Nazwisko: Moszyński
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 17-05-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ww., inicjator powstania i aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach został zatrzymany na podstawie decyzji o internowaniu nr III/227, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i podejmuje działania mogące wywołać niepokój społeczny”. Zwolniony w dn. 24.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1335. W dn. 9.03.1983 akta przekazano do archiwum. IPN Ka 043/843 (39916/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od dn. 7.05.1982 przebywał w OO w Zabrzu- Zaborzu, a od dn. 18.05.1982 w OO w Uhercach. Zwolniony w dn. 24.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/272/K, IPN Ka 41/313 (32/82)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata, w okresie od dn. 6.05.1982 do odwołania (anulowane 16.05.1986). W uzasadnieniu podano, że ww. „był jednym z inicjatorów powstania NZS-u w Politechnice Śląskiej w Gliwicach”, sekretarzem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS, członkiem Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego, a „w dn. 3.05.1982 r. brał udział w zajściach ulicznych przy Placu A. Mickiewicza w Gliwicach”. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane do nr KA-45897 w dn. 3.06.1982. IPN Ka 182/19110 (EA 19110/GL)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa „Samodzielni” została założona na Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Celem sprawy była „operacyjna kontrola” działalności NZS, niedopuszczenie do realizacji „celów niezgodnych z zasadami ustrojowymi i linią polityczną partii”, eliminowanie ze składu „osób znanych z wrogiej działalności oraz mających powiązania z KSS-KOR i innymi ugrupowaniami antysocjalistycznymi”, a także ujawnienie i likwidacja zagrożeń wynikających z „wrogich inicjatyw politycznych” podejmowanych przez NZS. Ww. występuje w aktach sprawy. Został zaliczony do „elementu podejrzanego”, ponieważ był „ideologicznym przywódcą NZS-u Politechniki Śląskiej” i wykazywał „postawę wrogą politycznie”. IPN Ka 030/222 (479/IV)
Materiały ewidencyjne W dn. 2.12.1980 ww. zarejestrowano do nr KA-45897 w kategorii „zainteresowanie operacyjne”, w dn. 6.12.1984 sprawę przejął MUSW Zabrze. W dn. 30.01.1990 sprawę wycofano z ewidencji, a materiały zniszczono. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.