Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Bogdan
Nazwisko: Pichura
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 19-03-1960
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-272/11, zarządzenie z dn. 8.08.2011 r. dot. Józefa Bogdana Pichury. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji przekazanej przez TW „Marek” o zbieraniu w lutym 1985 r. podpisów pod petycją żądającą uwolnienia Andrzeja Gwiazdy przez studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dn. 26.11.1987 po ujawnieniu literatury bezdebitowej w trakcie przeszukania mieszkania jednego z figurantów SOS, przekwalifikowano na SOR. Ww. figuruje w aktach w związku z jego kontaktami z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j. 1-2 (43340/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Kolporter” został założony w związku z kolportażem ulotek na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Celem rozpracowania było ustalenie kolporterów i miejsca produkcji ulotek. Ww. figuruje w aktach sprawy. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II), IPN Ka 0169/240 j. 1-2 (42455/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono na podstawie informacji agenturalnej, z której wynikało, że grupa studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w dn. 19.10.1985 w Warszawie, wzięła udział w „manifestacji zorganizowanej w związku z rocznicą śmierci ks. J. Popiełuszki”. Celem sprawdzenia było min. ustalenie pełnego składu osobowego grupy oraz motywów jakimi się kierowali uczestnicy wyjazdu. Ww. występuje w aktach SOS w związku z jego kontaktami z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 0169/142 (mf 42368/2)
.