Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor
Nazwisko: Pietryło
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 13-06-1953
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratora W dn. 11.04.1985 Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie wszczęła śledztwo (sygn. akt II Ds. 7/85/S), w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę PRL oraz lżenia, wyszydzania ustroju i naczelnych organów PRL w nielegalnych drukach wydanych przez nielegalnie działającą organizację, nawołującą do tworzenia nowych związków i organizacji mających działać w tajemnicy wobec organów państwowych” tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 i 271 § 1 kk. Ww. został zatrzymany i przesłuchany w związku z prowadzonym śledztwem. W dn. 28.12.1985 oskarżono go o to, że „w okresie od marca 1985 r. do 27.12.1985 r. w Częstochowie działając wspólnie i w porozumieniu podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów wydając (…), biuletyn >Wytrwamy<, w którym rozpowszechniał fałszywe wiadomości wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL”. Tymczasowo aresztowany. Śledztwo zostało umorzone w dn. 27.03.1986. IPN Ka 460/3, IPN Ka 460/4, IPN Ka 460/5 (II Ds. 7/85/S)
Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Częstochowie (II Ds. 7/85/S), prowadzone było w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W dn. 27.12.1985 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania ww., który został zatrzymany „podczas przepisywania na maszynie kolejnego numeru biuletynu >Wytrwamy<”, w mieszkaniu ujawniono także „przyrządy do tzw. małej poligrafii”. Ww. został przesłuchany, obwiniony o to, że „podejmował działalność w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez udostępnianie swojego mieszkania i maszyny do pisania oraz bezpośredni udział w sporządzaniu ulotek mogących wywołać taki skutek”. W dn. 28.12.1985 zastosowano areszt tymczasowy. W dn. 20.03.1986 areszt uchylono, a w dn. 27.03.1986 ze względu na „postępującą stabilizację w kraju” oraz „wobec uznania, iż czyn nie stanowi przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa”, śledztwo zostało zakończone. IPN Ka 09/195 t. 1-2 (204/III)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww. (zatrzymany w dn. 27.12.1985). Od dn. 31.12.1985 przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie, a od dn. 23.01.1986 w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony w dn. 20.03.1986 w związku z zakończeniem śledztwa i uchyleniem tymczasowego aresztu. IPN Ka 34/314 (7/86)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. „Negacja”, która dotyczyła wrogiej działalności na terenie Kombinatu Budowlanego w Częstochowie, została zarejestrowana przez Wydział V KWMO Częstochowa w dn. 6.12.1982. Materiały sprawy skierowano do Prokuratury, która umorzyła postępowanie na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. W dn.16.08.1984 akta sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Częstochowa. Materiały o sygn. 1320/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS krypt. „Witold”, która dotyczyła „kontaktów z nielegalnymi strukturami” i „kolportażu nielegalnych wydawnictw”, została założona w dn. 8.10.1985 przez Wydział V WUSW Częstochowa. Sprawdzenie zakończono w dn. 1.11.1987 z powodu zmiany miejsca pracy. W dn. 09.12.1987 akta sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Częstochowa. Materiały o sygn. 1841/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. „RKK” została założona w dn. 28.11.1987 przez Wydział V WUSW Częstochowa. Ww. został zarejestrowany do SOR w dn. 21.12.1987. Rozpracowanie zakończono w dn. 27.04.1988 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 13.05.1988 akta sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Częstochowa. Materiały archiwalne zniszczono w dn. 9.01.1990. Materiały o sygn. 1909/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.