Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marian
Nazwisko: Markiewicz
Miejsce urodzenia: Czaniec
Data urodzenia: 26-07-1936
Imię ojca: Marian
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-274/11, zarządzenie z dn. 9.08.2011 r. dot. Andrzeja Mariana Markiewicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założono, ponieważ ww. „przed 13.12.1981 r. był aktywnym działaczem NSZZ >Solidarność< w CSK Śląskiej Akademii Medycznej” (członek komisji oddziałowej, przewodniczący grupy interwencyjnej, współorganizator „szeregu negatywnych politycznie inicjatyw”) i „w dalszym ciągu propaguje w środowisku wrogie poglądy polityczne oraz krytykuje działalność władz i WRON”. Głównym celem sprawy, było rozpoznanie pobudek i motywów kierujących postępowaniem ww., wyjaśnienie charakteru działalności w b. NSZZ „Solidarność”, kontrola aktualnej postawy i zachowania oraz uzyskanie materiałów obciążających celem wykorzystania ich do neutralizacji figuranta. W październiku 1983 r. KE został przekazany do dalszego prowadzenia do MUSW Katowice. W dn. 28.04.1984 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i poinformowano go o sankcjach związanych z prowadzeniem działalności na szkodę państwa. IPN Ka 048/1998 (41408/II)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od dn. 13.12.1982 do odwołania wniesione przez Wydział III KWMO Katowice. Zastrzeżenie zostało wycofane w dn. 15.04.1986. Zastrzeżenie wyjazdów zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym do nr KA-51127, zarejestrowno je w dn. 13.01.1983, wyrejestrowano natomiast w dn. 14.05.1986. IPN Ka 620/21078 (EAKT 21078)
.