Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula Karolina
Nazwisko: Neuman
Nazwisko rodowe: Jonczyk
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 23-05-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założono na podstawie dokumentu „W” (list), świadczącego o „podejrzanych” kontaktach ww. z Izraelem i USA. Celem sprawy było wyjaśnienie charakteru utrzymywanych kontaktów w kraju i za granicą. W trakcie prowadzenia KE zastosowano dwukrotnie „PT” (podsłuch telefoniczny) oraz inwigilację korespondencji, a w dn. 1.08.1974 przeprowadzono rewizję. Sprawa została zakończona, ponieważ nie stwierdzono „wrogiej działalności”. Ustalono, że prowadzona przez „figurantkę” korespondencja ma charakter rodzinny i koleżeński, a utrzymywane na terenie Katowic kontakty związane są z działalnością zawodową. IPN Ka 014/1359 (34622/II)
.