Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Stanisław
Nazwisko: Sobierajski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 05-06-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 27.04.1981 został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KWMO w Katowicach pod nr rej. KA-46607 jako figurant kwestionariusza ewidencyjnego (KE) o krypt. "Sobek". Był kontrolowany jako jeden z inicjatorów strajku w sierpniu 1980 na terenie KWK „Szczygłowice” w Knurowie i były działacz NSZZ "Solidarność". Kolejnymi jednostkami prowadzącymi sprawę były: Wydz. V KWMO w Katowicach, GO Rybnik Wydz. V-2 KWMO w Katowicach, Wydz. V KMMO/RUSW w Gliwicach. 27.11.1985 KE przerejestrowano na sprawę operacyjnego sprawdzenia (SOS) o tym samym numerze i kryptonimie. W 1986 sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia do Grupy V MUSW w Zabrzu, a następnie w 1987 do RUSW w Gliwicach najpierw do Wydz. V, a następnie do Gr. VI .W 1989 r. sprawę zakończono z powodu legalizacji Związku. W 1990 akta przekazano do archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach i złożono pod nr arch. 44070/II. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KWMO/WUSW Katowice; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki pomocniczej kryptonimów Wydz. "C" KWMO/WUSW Katowice; dziennik rejestracyjny WUSW Katowice, poz. 46607; dziennik archiwalny WUSW Katowice, poz. 44070; akta o sygn. IPN Ka 048/913 (44070/II); akta o sygn. IPN Ka 230/8079; karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapisy w bazie ZSKO 88 i ZSKO 90.
Internowany w dniu 28.05.1982 przez Wydział V-2 KWMO Katowice na podstawie decyzji o internowaniu z 13.12.1981 ponieważ „nie zaniechał działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego”. Od 15.06.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony na okres od 14 do 31 lipca 1982 na podstawie decyzji nr 129/82 o czasowym uchyleniu internowania. Zwolnienie przedłużono do 31.08.1982 na podstawie decyzji nr 160/82, a następnie do 30.09.1982 na podstawie decyzji nr 200/82. Dokumenty związane z internowaniem, najprawdopodobniej przesłano 03.08.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie, a następnie 16.08.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony z internowania 30.09.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. 31.03.1983 akta przekazano do archiwum Wydz. "C" KWMO w Katowicach i złożono pod nr arch. 40013/II. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KWMO/WUSW Katowice; karta EO-13-A z kartoteki pomocniczej "Jodła" Wydz. "C" KWMO/WUSW Katowice; dziennik archiwalny WUSW Katowice, poz. 40013; akta o sygn. IPN Ka 043/921 (40013/II); akta o sygn. IPN Ka 048/913 (44070/II); karta R-5 z kartoteki kart ewidencyjnych internowanych w ZK Uherce; akta o sygn. IPN Rz 57/344 (60/82); karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapisy w bazie ZSKO-88 i ZSKO-90.
Przechodzi w sprawie obiektowej (SO) o krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" (nr rej. 42220) prowadzonej w latach 1981-1982 przez KWMO w Gdańsku. Sprawa dotyczyła rozpracowania NSZZ "Solidarność", jego struktur oraz członków. Ww. figuruje w "Wykazie aktualnie poszukiwanych do internowania na dzień 04.01.1982 r.". Akta o sygn. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta paszportowe (EAKW 8656). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka-130/11, zarządzenie z dn. 8.06.2011 r. dot. Czesława Stanisława Sobierajskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.