Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Jan
Nazwisko: Waluś
Miejsce urodzenia: Międzybrodzie Bialskie
Data urodzenia: 04-06-1953
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR został zarejestrowany w dn. 16.12.1981. Ww., „aktywny działacz NSZZ 'Solidarność' Region Podbeskidzie”, który „nie zaprzestał działalności związkowej po 13.12.1981 r.” został zarejestrowany do sprawy w dn. 23.01.1982. Rozpracowanie zakończono w dn. 13.04.1982, a w dn. 19.04.1982 materiały archiwalne przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Bielsko-Biała. W dn. 15.01.1990 akta sprawy zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 1168/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie W dn. 17.12.1981 Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie organizowania strajku i kontynuowania zawieszonej działalności, w ramach NSZZ „Solidarność” tj. o przestępstwo z art. 46 § 1 i 2 dekretu o stanie wojennym, śledztwo prowadzone było w trybie postępowania doraźnego. Ww., którego zatrzymano w dn. 17.12.1981, został przesłuchany i obwiniony o to, że „po dn. 13.12.1981 r. w Bielsku Białej, jako członek i działacz prawnie zawieszonego w działalności NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od udziału w dalszej działalności tegoż związku, a w szczególności przystąpił do organizowania akcji protestacyjnej przeciwko trwającemu już stanowi wojennemu wprowadzonemu dekretem Rady Państwa”, tj. o przestępstwo z art. 46 pkt. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. W dn. 18.12.1981 ww. został tymczasowo aresztowany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia. IPN Ka 29/4 t. 1-2 (Ds. 35/81)
Akta Sądowe W dn. 7.01.1982 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej uznał ww. winnym tego, że po dn. 13.12.1981 w Bielsku-Białej działając wspólnie i w porozumieniu mimo prawnego zawieszenia działalności NSZZ „Solidarność”, będąc wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”, nie odstąpił od udziału w jego działalności, a w szczególności odbył szereg spotkań, na których przystąpił do organizowania konspiracyjnej struktury tego związku oraz akcji protestacyjnej przeciwko trwającemu już stanowi wojennemu i skazał ww. na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres lat 3. W dn. 15.03.1983 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski wobec ww. i warunkowo zwolniła z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dn. 22.06.1989 uznano, że nastąpiło przebaczenie i puszczenie w niepamięć występku, za który ww. został skazany prawomocnym wyrokiem. IPN Ka 178/3 t. 1-9 (II k 36/81)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Materiały wytworzone w związku z aresztowaniem ww., który został oskarżony o przestępstwo z art. 46 pkt. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym, tymczasowo aresztowany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. W dn. 7.01.1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na karę 4 lat pozbawienia wolności. Od dn. 19.01.1982 ww. przebywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a od dn. 4.06.1982 w ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich, gdzie od dn. 29.07.1982 do dn. 1.09.1982 prowadził „protestacyjną głodówkę” o status więźnia politycznego. W dn. 28.09.1982 ww. został przewieziony do ZK w Kłodzku. W dn. 17.03.1983 Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu udzielił ww. 6 miesięcznej przerwy w odbyciu kary. W dn. 26.03.1983 na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, wydanego w związku z wykonaniem uchwały Rady Państwa dotyczącej zastosowania prawa łaski, ww. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na okres 3 lat. IPN Wr 135/196 (54/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz został założony, ponieważ ww. „uczestniczył w spotkaniach z działaczami tzw. bielskiego podziemia”. Sprawę zakończono w dn. 6.08.1985 „zwolnieniem z pracy w ochranianym obiekcie”. W dn. 14.10.1985 materiały archiwalne przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Bielsko-Biała. W dn. 15.01.1990 akta sprawy zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2193/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia została założona w związku z podejrzeniem ww. o kolportaż „nielegalnych wydawnictw”. W dn. 21.07.1989 sprawę zakończono, ponieważ nie stwierdzono wrogiej działalności. Materiały archiwalne przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Bielsko-Biała w dn. 5.08.1989. W dn. 15.01.1990 akta sprawy zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 3443/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.